Siðareglur Völsungs

Siðareglur

Siðareglur þessar eiga við um alla starfsmenn félagsins (þjálfara og aðra starfsmenn), alla meistaraflokksleikmenn, stjórnarmenn sem og sjálfboðaliða sem eru í ábyrgðarhlutverki í ferðum og öðrum uppákomum á vegum félagsins. Allir þeir sem koma að starfi hjá Völsungi þurfa að skrifa undir þessar siðareglur áður en þeir hefja störf og afhenda sakavottorð eða gefa leyfi fyrir að nálgast það.

Hlutverk siðareglna (code of ethics) er að veita þeim sem koma að íþróttum almennar leiðbeiningar og vera þeim hvatning. Þær eru hluti af þeim anda sem á að vera ríkjandi í félaginu og þurfa að njóta almenns stuðnings meðal félagsmanna. Þær eru ekki tæmandi, heldur leiðbeinandi og hvetjandi. Aðhaldið felst í almennu viðhorfi til boðskapar reglnanna. Þær þarf að kynna öllum hlutaðeigandi.

Brot á siðareglum:

Ef iðkandi, foreldri, stjórnarmaður, starfsmaður, félagsmaður, sjálfboðaliði eða einhver annar telur að þessar siðareglur hafi verið brotnar getur hann vísað málinu til aðalstjórn Völsungs. Brot á siðareglum Völsungs geta varðað brottrekstur úr starfi eða úr félaginu.

Foreldri/forráðamaður, hafðu ávallt hugfast að:

 1. Barnið þitt er í íþróttum vegna eigin ánægju en ekki til að gleðja þig.
 2. Hvetja barnið þitt til þáttöku í íþróttum, ekki þvinga það.
 3. Hvetja barnið þitt til að fara eftir og virða reglur íþróttanna og að leysa deilur án fjandskapar eða ofbeldis.
 4. Styðja og hvetja öll börn og ungmenni—ekki bara þín eigin.
 5. Vera jákvæður, bæði þegar vel gengur og þegar illa gengur.
 6. Gera aldrei grín að barni eða hrópa að því ef það gerir mistök.
 7. Börn læra mest af því að framkvæma. Lærðu að meta góða frammistöðu allra barna í hópnum.
 8. Læra að meta þátttöku sjálboðalið hjá félaginu því án þeirra hefði barn þitt ekki möguleika á að stunda æfingar og keppni meðfélaginu.
 9. Virða rétt hvers barns, óháð kyni, kynstofni eða trúarbrögðum.

Iðkandi (yngri)

 1. Gerðu alltaf þitt besta.
 2. Virtu alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika í íþróttur.
 3. Taktu þátt í íþróttum á eigin forsendum en ekki vegna þess að foreldrar þínir eða þjálfari vilja það.
 4. Sýndu öllum iðkendum virðingu, jafnt samherjum sem mótherjum.
 5. Deildu ekki við dómarann.
 6. Sýndu virðingu og vertu heiðarlegur og opinn gagnvart þjálfara og forystufólki félagsins sem ber ábyrgð á þér við æfingar og keppni.
 7. Forðastu neikvætt tal eða niðurlægjandi köll um samherja, mótherja, dómara, þjálfara eða starfsmenn félagsins.
 8. Komdu fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig.
 9. Vertu ávallt stundvís á æfingar og keppni.

Iðkandi (eldri)

 1. Gerðu alltaf þitt besta.
 2. Sýndu ávallt öðrum virðingu, jafnt í meðbyr sem mótbyr.
 3. Virtu alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika í íþróttum.
 4. Hafðu heilbrigði alltaf að leiðarljósi og forðastu að taka áhættu varðandi heilsu þína.
 5. Virtu alltaf ákvarðanir dómara og annara starfsmanna leiksins.
 6. Berðu virðingu fyrir hæfileikum og getu annarra óháðkyni, kynþætti, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð.
 7. Forðastu neikvæð ummæli eða skammir.
 8. Vertu heiðarlegur og opinn í samvinnu við þjálfara og aðra sem styðja þig.
 9. Taktu sjálfur höfuðábyrgð á framförum þínum og þroska.
 10. Vertu ávallt til fyrirmyndar varðandi framkomu, jafnt utan vallar sem innan, og hafðu hugfast að þú ert fyrirmynd yngri iðkenda.
 11. Samþykktu aldrei eða sýndu ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.
 12. Forðastu náin samskipti við þjálfara þinn.
 13. Neyttu aldrei ólöglegra lyfja til að bæta árangur þinn.

Þjálfari:

 1. Meðhöndlaðu alla iðkendur á einstaklingsgrunni og á þeirra eigin forsendum.
 2. Styrktu jákvæða hegðun og framkomu.
 3. Sjáðu til þess að þjálfun og keppni sé við hæfi iðkenda með tilliti til aldurs, reynslu og hæfileika.
 4. Haltu á lofti heiðarleika innan íþróttarinnar.
  1. Viðurkenndu og sýndu virðingu þeim ákvörðunum sem dómarar taka.
  2. Fáðu iðkendur til að vera með í ákvörðunum sem tengjast þeim og kenndu þeim að bera ábyrgð á eigin hegðun og framförum í íþróttinni.
  3. Vertu réttlátur, umhyggjusamur og heiðarlegur gagnvart iðkendum þínum.
  4. Viðhafðu jákvæða gagnrýni og forðastu neikvæða gagnrýni.
  5. Settu ávallt á oddinn heilsu og heilbrigði iðkenda þinna og varastu að setja þá í aðstöðu sem ógnað gæti heilbrigði þeirra.
  6. Sýndu athygli og umhyggju þeim iðkendum sem orðið hafa fyrir meiðslum.
  7. Leitaðu samstarfs við aðra þjálfara og sérfræðinga þegar þess þarf.
  8. Viðurkenndu rétt iðkandans til þess að leita ráða frá öðrum þjálfurum.
  9. Samþykktu aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.
  10. Beittu (iðkanda) aldrei kynferðislegu, líkamlegu eða andlegu áreiti.
  11. Taktu aldrei að þér akstur iðkenda, hvorki á leiki né æfingar, nema með samþykki foreldra
  12. Vertu meðvitaður um hlutverk þitt sem fyrirmynd, bæði utan vallar og innan.
  13. Talaðu alltaf gegn notkun ólöglegra lyfja.
  14. Talaðu ávallt gegn neyslu áfengis og tóbaks.
  15. Komdu eins fram við alla iðkendur, óháð kyni, kynþætti, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð.
  16. Notfærðu þér aldrei aðstöðu þína sem þjálfari til að uppfylla eigin áhuga á kostnað iðkandans.
  17. Hafðu ávallt í huga að þú ert að byggja upp fólk, bæði líkamlega og andlega.
  18. Komdu þér aldrei í þá aðstöðu að þú sért einn með iðkanda.
  19. Forðastu náið samband við iðkanda, fyrir utan æfingar og keppnistíma.

Stjórnarmaður/starfsmaður:

 1. Stattu vörð um anda og gildi félagsins og sjáðu um að hvorttveggja lifi áfram meðal félagsmanna.
 2. Komdu fram við alla félagsmenn sem jafningja, óháð kyni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, litarhætti og kynhneigð.
 3. Hafðu lýðræðisleg vinnubrögð í heiðri.
 4. Haltu félagsmönnum vel upplýstum og gerðu félagsmenn að þátttakendum í ákvarðanatöku eins og hægt er.
 5. Vertu ávallt til fyrirmyndar varðandi hegðun og framkomu, bæði innan félags og utan.
 6. Taktu alvarlega þá ábyrgð sem þú hefur gagnvart félaginu og iðkendum.
 7. Hafðu ávallt í huga að í félaginu er verið að byggja upp fólk.
 8. Rektu félagið ávallt eftir löglegum og ábyrgum reikningsaðferðum.
 9. Notfærðu aldrei stöðu þína hjá félaginu til eigin framdráttar á kostnað félagsins.